روزنامه یا روزی نامه؟

هرمزگان تی وی این بار با مدیران رسانه های مکتوب و مجازی استان هرمزگان به گفتگو نشسته است.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.