ریتوییت هرمزگانی قسمت اول

در برنامه ریتوییت قصد داریم توییت های ساکنین استان هرمزگان را به شما تقدیم کنیم.از ابزار تمایل ماچ کردن رئیس جمهور توسط یک کرونایی در قرنطینه بهبودی تا وضعیت انتخابات مرکز استان هرمزگان

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.