شاهدان شهر / تصویر برادران شهید رایکا

تصویر برادران شهید سردار رضا رایکا و دانش آموز شهید حسین رایکا در بلوار امام خمینی بندرعباس

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.