شاهدان شهر / تصویر شهید محمود کریمی

تصویر شهید محمود کریمی در بلوار آیت الله طالقانی بندرعباس

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.نظر کاربران

علی دایری پور از:بندرعباس 01:16:27 | 1401-1-24

شهیدبزرگوار
محمودکریمی از دوستان نزدیک من بود رابطه بسیارصمیمانه ای باهم داشتیم

نرگس 22:49:37 | 1401-12-24

عموی عزیزم روحت شاد