شاهدان شهر / سردار شهید حسن ذاکری نانگی

تصویر سردار شهید حسن ذاکری نانگی در بلوار امام خمینی بندرعباس

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.