شاهدان شهر / شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

تایم لپس تصویر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بلوار ساحلی بندرعباس

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.