شورای هماهنگی مدیران سازمان تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان

در نشست شورای مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان چه گذشت؟

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.