صبحانه انگلیسی در کنار خلیج فارس با سالمونت/ پنج ستاره قسمت4

هرمزگان تی وی بخش چهارم برنامه ی جدید پنج ستاره را با کافه سالمونت ادامه داد.در این قسمت مهناز برای صبحانه ی به کافه سالمونت رفت و از نزدیک با این کافه آشنا شد.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.