ظرفیت بیمارستان های هرمزگان تکمیل است ، لطفا کرونا نگیرید!

در این ویدیو توصیه های استاندار هرمزگان به مردم را در خصوص مبارزه با کرونا خواهید دید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.