علی برکت الله ای که دولت را فیتیله پیچ کرد! فیلترشکن قسمت10

از حمایت نماینده ی فیلتر شکن از سلاطین و شیاطین پاکدامن گوشت تا نمایندگان هرمزگان که خیلی زودتر تبلیغات دور بعد را شروع کردند!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.