در مسیر پیشرفت

برنامه ی در مسیر پیشرفت کار جدیدی از تلویزیون اینترنتی هرمزگان تی وی است که از میهمانان برنامه درخواست می کند که موانع موجود در مسیر پیشرفت استان هرمزگان را ذکر نمایند.بخشی از این برنامه نیز اختصاص پیدا کرده به پرسش و پاسخ که مردم و مخاطبان هرمزگان تی وی میتوانند سوالات خود را از طریق فرم زیر برای این برنامه ارسال نمایند.

[vfb id=8]