قلم پای متخلف را خورد می کنیم!

دوربین خبرساز هرمزگان تی وی به محل تحصن کارگران شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس رفت و پای درد و دل این کارگران نشست.در این ویدیو درد و دل کارگران این شرکت پر از حاشیه و جنجال را خواهید دید.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.