لطمه ای که زمان به ما میزنه ، داعش نمیزنه!

آنونس گفتگو جنجالی با مدیر پروژه پارک آبی بندرعباس

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

بی ارتباط با موضوع نیستند

مشاهده آرشیو

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.