مامانم تا دم مرگ رفت و برگشت !

این صدای یک بیمار بخش کووید 19 بندرعباس است که می شنوید…

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.