مراسم شیرخوارگان حسینی در بندرعباس برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در بیت العباس آزادگان یازدهم بندرعباس با حضور مادران هرمزگانی و فرزندان خردسالشان برگزار شد
بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.