مردم بندرعباس از سردار قاسم سلیمانی می گویند

دوربین خبرساز هرمزگان تی وی به جمع مردم بندرعباس رفته و نظر آنها را در خصوص سردار قاسم سلیمانی پرسیده است.به نظر شما مردم بندرعباس در خصوص این سردار چه گفته اند؟در این ویدیو خواهید دید.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.