مسابقه استعدادیابی هرمزگان تی وی

به وسیله ی فرم زیر میتوانید در اولین دوره ی مسابقه ی استعدادیابی تک نوازی شرکت نمایید.لطفا فرم زیر را تکمیل و نمونه فیلم از اجرای خود را برای دبیرخانه ارسال نمایید.اجرای شما پس از بررسی توسط داوران به مسابقه راه خواهند یافت.قوانین این مسابقه را می توانید در زیر مطالعه و پس از مطالعه ی کامل آن در این مسابقه شرکت کنید

“این یک متن نمونه است ”

[vfb id=7]