مشارکت در خرید 1100 دستگاه تبلت برای دانش آموزان هرمزگان

بنیاد رویش هرمزگان با ایجاد پویش مهر باران فعالیت رسمی خود را برای تامین 1100 دستگاه تبلت برای دانش آموزان هرمزگان آغاز کرد

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.نظر کاربران

وحید صالح پور 14:17:25 | 1399-7-30

عالیه