مشروح تئاتر مگس های مردار

تئاتر فوق العاده تاثیرگذار مگس های مردار به نویسندگی و کارگردانی ایسا صادقی و با بازی هادی علیشاپور ، مجید رزبان ، نسیبه جمشیدی ، محسن رضوانی ، یاشار محسنی ، ارمین خودستان و حسام باصره در پلاتو آفتاب بندرعباس به روی صحنه رفت. این تئاتر واقعیت های پنهان جنگ را به بینندگان خود نشان خواهد داد
این تئاتر به صورت زنده از هرمزگان تی وی منتشر شد

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.