مشروح جلسه علنی شورای شهر بندرعباس ۲۰ خرداد

در این ویدیو شاهد مشروح جلسه ی علنی شورای شهر بندرعباس در ۲۰ خرداد ماه خواید بود.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.