مشروح خطبه های نماز جمعه ۲۳فروردین بندرعباس/اتحاد دشمن شکن

مشروح نماز جمعه ۲۳ فروردین در بندرعباس که به صورت زنده از هرمزگان تی وی منتشر شد

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.