مشروح نشست خبری حسین هاشمی تختی با خبرنگاران

حسین هاشمی تختی نماینده ی مجلس دهم شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص پیگیری های خود در خصوص ویروس کرونا و انتخابات مجلس یازدهم با خبرنگاران به گفتگو نشست.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.