مصاحبه با موتورسیکلت سواران متخلف بندرعباس!

دوربین هرمزگان تی وی به میان موتورسیکلت سواران متخلف بندرعباس رفته و از آنها در خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی پرسیده است.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.