معترضین اتاق بازرگانی بندرعباس در این چهارسال کجا بودند؟

پس از مصاحبه هرمزگان تی وی با اعضای معترض اتاق بازرگانی بندرعباس، سید جواد زمانی معاون امور استان های اتاق ایران واکنش نشان داد و جوابیه ی خود را از طریق هرمزگان تی اعلام کرد.در این ویدیو آنونس گفتگوی 40دقیقه ای سید جواد زمانی معاون امور استان های اتاق ایران را مشاهده می کنید که به زودی مشروح مصاحبه ی ایشان با هرمزگان تی وی تقدیم خواهد شد.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.