مقابله با کرونا / ارتباط اینترنتی با فرماندار بندرخمیر

با توجه شیوع ویروس کرونا ارتباط ویدیویی برقرار کردیم با فرماندار بندرخمیر که با ایجاد بستر مناسب با همکاری مردم این شهر مقابله های بسیار خوبی را در برابر شیوع این ویروس در بندرخمیر انجام داده اند.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.