مقابله با کرونا / مشروح گفتگو با علی طاهری رئیس ستاد مقابله با کرونا بندرخمیر

با توجه شیوع ویروس کرونا ارتباط ویدیویی برقرار کردیم با علی طاهری رئیس ستاد مردمی مقابله با کرونا در بندرخمیر که با ایجاد بستر مناسب با همکاری مردم ، این شهر مقابله های بسیار خوبی را در برابر شیوع این ویروس در بندرخمیر انجام داده اند.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.