موافق کمک میلیاردی شهرداری بندرعباس به مصلی هستید!

دوربین خبرساز هرمزگان تی وی به جمع مردم بندرعباس رفته و از آنها سوال کرده که آیا موافق کمک 5 میلیاردی شهرداری بندرعباس به مصلی این شهر هستند یا خیر.مردم بندرعباس پاسخ های جالبی دادند که در این ویدیو میتوانید مشاهده کنید.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.