مگس های مردار در پلاتو آفتاب به روی صحنه رفت

تئاتر فوق العاده تاثیرگذار مگس های مردار به نویسندگی و کارگردانی ایسا صادقی و با بازی هادی علیشاپور ، مجید رزبان ، نسیبه جمشیدی ، محسن رضوانی ، یاشار محسنی ، ارمین خودستان ، حسام باصره و اسماعیل آزادبخش در پلاتو آفتاب بندرعباس به روی صحنه رفت.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.