نشست خبری مهندس هوشنگ ملایی به کشاورزان

نشست خبری مهندس هوشنگ ملایی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان با خبرنگاران و اعلام یک خبر خیلی خوب برای کشاورزان دارای چاه فاقد پروانه

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.