نشست مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان با خبرنگاران

در این ویدیو نشست هم اندیشی مدیرعامل خانه ی مطبوعات استان هرمزگان با برخی از خبرنگاران را خواهید دید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.