نطق پیش از دستور جنجالی عضو شورای شهر بندرعباس

اسماعیل بواشه عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس انتقاداتی را در خصوص اخراج نیروهای شهرداری بندرعباس و همچنین مدیریت تیم فوتبال شهرداری بندرعباس انجام داد که روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز این نطق را در وب سایت رسمی و همچنین کانال های ارتباطی خود با مردم پوشش داد ولی پس از ۲ساعت از انتشار این نطق ، خبر فوق الذکر به صورت مشکوکی از وب سایت این شورا و همچنین کانال های ارتباطی حذف شد!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.