هفدهمین نمایشگاه کتاب و ششمین نمایشگاه مطبوعات استان هرمزگان

هفدهمین نمایشگاه کتاب و ششمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های دیجیتال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان در حال برگزاری است

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.