همه چیز در خصوص استانی که نقدپذیر نیست!/در مسیر توسعه

در قسمت اول برنامه در مسیر توسعه به سراغ رئیس خانه ی مطبوعات استان هرمزگان رفتیم و مشکلات سر راه مطبوعات را پرسیدیم.شما در این ویدیو شاهد مشروح گفتگوی رئیس خانه ی مطبوعات استان هرمزگان در خصوص مشکلات سر راه مطبوعات این استان خواهید بود.برنامه ی جدید در مسیر توسعه مشکلات سر راه توسعه ی استان هرمزگان را بررسی خواهد کرد.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

بی ارتباط با موضوع نیستند

مشاهده آرشیو

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.