واردات1260 خودرو توسط سرایدار خانه ی آقای رئیس!

حمایت های غیر مشروع و غیرقانونی اتاق ایران از روسا باعث فساد در اتاق های شهرستان ها شده است.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.