وضعیت برخی سرویس های بهداشتی شهر گردشگری بندرعباس!

اخطار:این ویدیو شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.دوربین خبرساز هرمزگان تی وی این بار به سراغ برخی سرویس های بهداشتی سطح شهر رفته و نظافت آنها را بررسی کرده!
بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.