وضعیت پزشکان هرمزگان قبل و بعد از انقلاب

از مردم بندرعباس پرسیدیم که اگر پزشکان خارجی به هرمزگان برای طبابت بیایند شما به پزشکان داخلی اعتماد می کنید یا خارجی!؟ پاسخ های جالب مردم بندرعباس را در این ویدیو ببینید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.