وقتی بچه ها تریبون آزاد را فتح می کنند!

تریبون ازاد هرمزگان تی وی در ششمین روز از نمایشگاه کتاب و مطبوعات استان هرمزگان امروز توسط بچه ها فتح شد!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.