پشت صحنه مصاحبه وضعیت بازار بندرعباس

پشت صحنه ی مصاحبه ی هرمزگان تی وی با مردم بندرعباس در خصوص وضعیت قیمت های اجناس در بازار را میتوانید در این ویدیو ببینید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.