چرا بندری ها به شهرستانی ها می گن سرحدی؟!

دوربین خبرساز هرمزگان تودی به جمع مردم بندرعباس رفته و از آنها پرسیده است که معنی کلمه ی سرحدی چیست.پاسخ مردم بندرعباس را در این ویدیو خواهید دید.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.نظر کاربران

جاسم 13:26:24 | 1401-11-23

سرحدی سهار چیه؟