کاشت گل در چاله های خیابان های بندرعباس!

دوربین هرمزگان تی وی اینبار چاله های خیابان های شهر بندرعباس را نشانه رفته است و در این چاله ها به نشانه ی اعتراض به وضعیتشان گل کاشته است.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.