کودکان بندرعباسی که دانشگاه صنعتی شریف را لوله کردن!

دوربین خبرساز هرمزگان تی وی به سراغ کودکانی رفته که مقام های متعددی در بخش رباتیک در سطح استان ، کشور و بین الملل کسب کرده اند اما متاسفانه گمنام مانده اند و هیچ مسئولی حتی به آنها سر نزده است!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.