گفتگوی ویژه خبری با دکتر منصور آرامی رئیس هیئت نظارت استان هرمزگان

میهمان این گفتگوی ویژه خبری دکتر منصور آرامی بود.از ایشان در خصوص صلاحیت ها و رد صلاحیت های استان هرمزگان پرسیدیم

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.