گفتگو اختصاصی با محمد امیرزاده نایب رئیس اتاق ایران در خصوص حواشی اتاق ایران

در این ویدیو گفتگوی کوتاهی با دکتر محمد امیرزاده نایب رئیس اتاق ایران داشتیم تا از حواشی این اتاق بیشتر آگاه شویم

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.