گفتگو با خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان

در این قسمت از برنامه صبح صنعت به مناسبت روز صنعت و معدن گفتگویی داشتیم با خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان و در خصوص عملکرد این سازمان در سال 1399 پرسیدیم.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.نظر کاربران

میثم 21:37:12 | 1400-4-10

قیمت ماس در بخش هشتبندی و جغین سنگ شکن ها به قیمت داخل استان دارند می فروشند با این که کیفیت ماسه زیر ۰ هست با نامه صنایع معادن در دست دارند می فروشند با هم دارند جیب مردم خوب خالی می کنند

تنها 02:05:21 | 1401-5-13

قیمت ماسه سر ب بلک ایکشیدن پیگیری کنید حرف نزنین عمل کنید

یاکوزا 13:44:13 | 1401-11-16

این آقا با رزومه ضعیف بر تخت کلیدی ترین اداره استان تیکه زده فقط برید استان های دیگر یک سر بزنید ببینید صمت هرمزگان ناخن کوچک اونها هم نیست