گفتگو با دکتر محمد میردادی کارشناس تاریخ در دومین روز از هفته هرمزگان

در شب دوم ویژه برنامه هفته هرمزگان

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.