گفتگو با مدیریت پروژه ی بزرگ پارک آبی بندرعباس که نیمه تمام مانده است!

وقتی منشی علی اصغر مونسان هم از دسترس خارج می شود!.گفتگوی ویژه هرمزگان تی وی با مدیریت پروژه ی بزرگ پارک آبی بندرعباس که این روزها این پروژه در حالت ویرانگری قرار دارد.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.