گفتگو با مرتضی اولی بندری سرپرست گروه بادگیر

در اولین قسمت برنامه بزم به سراغ گفتگو با مرتضی اولی بندری سرپرست گروه بادگیر رفتیم و از دغدغه های این گروه سوال کردیم.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.