گفتگو جالب با محمد آشوری در خصوص وضعیت تعاون در کشور

“محمد آشوری” رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در نشست شورای مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون و کار هرمزگان گفت: اگر برای راه اندازی و توسعه تعاونی ها آموزش صحیح وجود نداشته باشد، در آینده نه تنها این تعاونی ها در کارآمدتری اقتصاد کشور و اشتغال موثر نمی باشند بلکه ممکن است با چالش هایی روبرو شوند که برای رفع آن نیاز به هزینه ای زیادی باشد.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.