گلایه ی مجری تلویزیون از نژاد پرستی در تریبون آزاد

روز پنجم تریبون آزاد هرمزگان تی وی در نمایشگاه کتاب و مطبوعات استان هرمزگان

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.