یازده بهمن در بندرعباس باشید

دومین همایش بزرگ در مسیر موفقیت در تاریخ 11 بهمن 1397 در بندرعباس توسط خانه کیفیت ایرانیان برگزار خواهد شد

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.